“Rašo - elektronik“ je preduzeće koje se trudi da na tržište konstantno dovodi najnovije i najbolje proizvode i tehnologije iz oblasti zaštite od požara i uopšte sigurnosti. Zadovoljstvo nam je da predstavimo inovativne proizvode koji do sada nisu bili zastupljeni – nadam se da ćete uvidom u dokumentaciju koju vam predstavljamo shvatiti koliko je bitna preventiva i koliko su ovi proizvodi potrebni vama i sigurnosti vašeg posla.

Inovativni uređaji za gašenje požara!

 • Kibernetika
 • Sindikata vatrogasaca Srbije
 • UL
 • CE
 • BSI
 • TSE
 • KIWA

U ponudi imamo sve tipove protivpožarnih aparata.

 • Aparate sa suvimprahom (S i S-a)
 • Aparate sa ugljendioksidom (CO2)
 • Aparate sa penom (P3)
 • Aparat sa vodom (Vp)
 • Aparati sa eko gasovima

Protivpožarni aparati

Protivpožarni aparati

U ponudi imamo sve potrebne rezervne delove koji su potrebni za održavanje protivpožarnih aparata i opreme.

Rezervni delovi

Rezervni delovi

Možemo ponuditi sve vrste suvih prahova za sve namene kao što su BC20%, ABC20%, ABC30%, ABC40%, ABC85%, D, kao i različite vrste penila (sintetička, proteinska, eko). Penila moemo ponuditi u svim koncentracijama ( 1%, 1.5%, 3%, 6%) ali i različitim temperaturnim opsezima skladištenja (-15°C - +60°C).

Sredstva za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara

Najveći opseg prečnika (od 1″ do 4″), namena (hidrantska, specijalna, vatrogasna), radnih pritisaka (od 8 do 24 bara), creva usaglašena sa SRPS standardima ali i EN normama (npr. EN14540).
Vatrogasne armature (usisne, potisne, stabilne, slepe i reducir spojke; ventili, klasične i mlaznice sa zasunom) imamo u varijanti mesinganih i aluminijumskih (livene i kovane). Svi elementi su ispitani i imaju odgovarajuće izveštaje o ispravnosti.

Vatrogasna creva i armature

Vatrogasna creva i armature

U ovom segmentu možemo se pohvaliti najširom ponudom na tržištu:

 • Zidni hidrantski ormari
 • Hidrantski ormari za nadzemni hidrant
 • Hidrantski ormari za podzemni hidrant
 • Specijalni hidrantski ormari
 • Koturovi sa semirtidnim crevima (klasični i sa automatskom aktivacijom)
 • Ormare sa koturovima
 • Ormare za pp aparate
 • Sanduci za pesak
 • Ormari za smeštaj ključeva
 • Ormarići za prvu pomoć.

Hidrantski ormari i metalna galanterija

Hidrantski ormari i metalna galanterija

 • Vrata vatrootpornosti 60 minuta (jednokrilna, dvokrilna).
 • Vrata vatrootpornosti 90 minuta (jednokrilna, dvokrilna).
 • Standardne visine 2050mm i 2150mm i širine od 800mm do 2000mm.
 • Moguća ugradnja i vatrootpornih prozora.

Vatrootporna vrata

Vatrootporna vrata

Veliki izbor rešenja i sredstava za gašenje.

 • Voda: sprinler (mokri, suvi), drenser, vodena magla.
 • Penilo: sistemi za kuhinje restorana, sistemi za industriju.
 • Gasovi: ugljendioksid, inergen (ig541, ig100), fm200, novek.
 • Prah: plafonski automatski, za industriju.
 • Inovativni sistemi za računarsku opremu.

Stabilni sistemi za gašenje požara

Stabilni sistemi za gašenje požara

 • Aluminizirana odela za prilaz vatri.
 • Disajni aparati.
 • Profesionalne mlaznice.
 • Užad.
 • Maske.

Oprema za vatrogasce

Oprema za vatrogasce