AMPP-AMFE pouzdano štiti uređaje i opremu u industriji, domovima ali i razvodnim elektro ormarima kućnim uređajima i pri tome sprečava širenje požarne aktivnosti. AMPP-AMFE se automatski aktivira.

AUTOMATSKI MINIJATURNI PROTIVPOŽARNI APARAT

AUTOMATSKI MINIJATURNI
PROTIVPOŽARNI APARAT

E-BULB (ampula za gašenje požara) je staklena ampula (koja se inače koristi u sprinkler tehnologiji) napunjena neprovidnim, neškodljivim sredstvom za gašenje. Ampula je presvučena nekrozivnim slojem metala i može da provodi struju. Kada ampula pune na određenoj temperaturi sredstvo za gašenje se oslobađa. U ovom trenutku sredstvo koje je bilo uskladišteno u tečnoj fazi postaje gasovito. Ovo rezultira hlađenjem i donekle oduzimanjem kiseonika što dovodi do gašenja početnog požara. Uzimajući u obzir da ampula puca i rasipa se u sitne komade to dovodi do prekida strujnog napajanja (što sprečava ponovno paljenje).

Ampula za gašenje požara

Ampula za gašenje požara