U standardnoj ponudi imamo prenosne protivpožarne aparate pod stalnim pritiskom punjene suvim prahom ABC40%, penom AFFF6% i vodom.

Prenosni protivpožarni aparati

Protivpožarni aparat

Prenosni protivpožarni aparati sa suvim prahom ABC40% (S-1A, S-2A, S-3A, S-6A, S-9A) su pod stalnim pritiskom pogonskog gasa azota i koriste se za gašenje požara klasa A,B,C i požara na električnim instalacijama do 1000V. Pritisak gasa u boci iznosi 16 bari. Svaki aparat ima manometar sa tri polja markacije (dopuniti-u redu-prepunjen) i samim tim obezbeđuje da se vizuelno proveri operativnost aparata u svakom trenutku. Životni vek ovih aparata je 20 godina – uz redovno održavanje i pravilnu upotrebu.

Prenosni protivpožarni aparati sa penom AFFF6% (Pz-9) su pod stalnim pritiskom pogonskog gasa azota i koristi se za gašenje požara klasa A i B. Kao i kod aparata sa suvim prahom na kapi/ventilu je zastupljen manometar. Razlika između ova dva tipa aparata je u unutrašnjoj plastičnoj oblozi boce koja štiti bocu od korozije kao i temperaturnom opsegu u kome se može koristiti. Dok se aparati sa suvim prahom mogu koristiti na temperaturama od -200C do +450C , aparati sa penom se mogu koristiti na temperaturi od 00C do 450C i ne smeju se koristiti za gašenje požara na električnim uređajima. Prenosni aparati sa vodom (Vr-9) su konstrukcijski identični aparatima sa penom i razlika je samo u sredstvu za gašenje ali i u tome što se može koristiti samo za gašenje požara klase A.

Originalni “Mobiak” protivpožarni aparat možete prepoznati po sledećem:

 • prsten na vratu aparata sa odštampanom godinom proizvodnjom
 • plastična plomba sa utisnutim “MBK” ocilima
 • utisnutom “MBK” oznakom (starije verzije) ili “GEM” oznakom (novije verzije) na kapi/ventilu
 • uputstvu na srpskom jeziku koje je odštampano na samoj boci vatrootpornom belom bojom

  Prevozni pp aparati koje imamo u ponudi su aparati pod stalnim pritiskom i ABC40% suvim prahom i to u varijanti aparata od 25kg i 50kg tj S-25A i S-50A. Pogonski gas je azot i u posudi se nalazi pod pritiskom od 16bari. Na kapi/ventilu se nalazi manometar sa tri polja markacije koji omogućava vizuelnu kontrolu operativnosti aparata.

  Prevozni protivpožarni aparati

  Prevozni protivpožarni aparati

  Ovi aparati su jedinstveni na tržištu zbog svojih tehničkih rešenja od kojih navodimo samo neke:

  • treći točak na osnovi sa kočnicom koji služi za lakše upravljanje
  • crevo za pražnjenje dužine 5m sa mlaznicom pištoljskog tipa i čeličnim ojačanjima koja sprečavaju deformaciju creva

  Inovativni uređaji za gašenje požara elektronske opreme, računarskih sala, arhiva, prostorija sa umetninama i vrednim materijalima. Potpuno neškodljivi za opremu ne ostavljaju tragove i nemaju korozivno dejstvo.

  Protivpožarni aparati sa ekološkim gasom

  Protivpožarni aparati sa ekološkim gasom